Podatkowa księga przychodów i rozchodów

 

  • Sprawdzanie dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym

  • Prowadzenie ewidencji majątku trwałego oraz wyposażenia

  • Przygotowanie zgłoszeń do ubezpieczenia ZUS podatników oraz osób zatrudnionych, podlegających tym obowiązkom

  • Sporządzanie list płac, rachunków do umów zleceń i o dzieło oraz obowiązujących deklaracji podatkowych oraz ubezpieczeniowych

  • Przygotowanie deklaracji podatkowych PIT, VAT

  • Udzielanie konsultacji podatkowych i rachunkowych

  • Współuczestniczenie i udzielanie wyjaśnień przed organami kontroli skarbowej

  • Możliwość przekazywania dokumentów księgowych drogą elektroniczną.

  • Odbiór terminowo przygotowanych dokumentów księgowych z każdego miejsca– GRATIS.

  • Trzy miesiące obsługi księgowej – GRATIS