Promocje

  • 1 miesiąc obsługi księgowej* - GRATIS 

  • Odbiór terminowo przygotowanych dokumentów księgowych z każdego miejsca– GRATIS

Zobacz szczegóły promocji

Rejestracja spółek

 

  • Sporządzanie umów i statutów spółek

  • Rejestracja zmian w spółce

  • Doradztwo w zakresie wyboru najkorzystniejszej formy prawnej działalności gospodarczej

  • Przygotowanie projektów aktów wewnętrznych podmiotów gospodarczych w tym regulaminów, wytycznych, procedur, instrukcji uchwał, zarządzeń itp.

  • Bieżąca obsługa firm oraz innych podmiotów podlegających wpisowi do Krajowego

  • Organizowanie i obsługa Zgromadzeń Wspólników

  • Kompleksowa obsługa prawna przedsiębiorstw związana z Krajowym Rejestrem Sądowy