Usługi kadrowo płacowe

Do czynności takich należy:

Dodatkowo oferujemy:

W trakcie współpracy Biuro Rachunkowe W&R na podstawie pełnomocnictwa jest Państwa przedstawicielem podczas kontroli ZUS, Inspekcji Pracy.