Promocje

 • 1 miesiąc obsługi księgowej* - GRATIS 

 • Odbiór terminowo przygotowanych dokumentów księgowych z każdego miejsca– GRATIS

Zobacz szczegóły promocji

Usługi księgowe

 • książka przychodów i rozchodów (KPIR)

 • pełna księgowość (księgi handlowe)

 • karta podatkowa i ryczałt

 • rozliczanie najmu

 • prowadzenie ksiąg wspólnot mieszkaniowych

 • prowadzenie ksiąg stowarzyszeń

 • prowadzenie ksiąg fundacji

 • prowadzenie rozliczeń z tytułu podatku VAT

 • sporządzanie i składanie miesięcznych i rocznych deklaracji podatkowych CIT

 • sporządzanie i składanie miesięcznych i rocznych deklaracji podatkowych PIT

 • sporządzanie sprawozdań finansowych - bilans roczny

 • prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia

 • przeprowadzanie inwentaryzacji i rozliczenie inwentaryzacji towarów, materiałów

 • opracowanie sprawozdań GUS

Dodatkowo oferujemy:

 • pomoc przy zakładaniu działalności gospodarczej, asysta naszego pracownika - DARMOWO

 • pomoc przy zamykaniu działalności gospodarczej, asysta naszego pracownika - DARMOWO

 • pomoc przy przekształacaniu firm – DARMOWO

 • wyprowadzanie zaległości podatkowych

 • wyprowadzanie zaległości ZUS

 • opracowanie zakładowgo planu kont

 • opracowanie polityki księgowej

 • nadzór nad obiegiem dokumetów i kontrola merytoryczno-formalna ksiąg

W trakcie współpracy Biuro Rachunkowe W&R na podstawie pełnomocnictwa jest Państwa przedstawicielem podczas kontroli podatkowej.