Promocje

 • 1 miesiąc obsługi księgowej* - GRATIS 

 • Odbiór terminowo przygotowanych dokumentów księgowych z każdego miejsca– GRATIS

Zobacz szczegóły promocji

Księgi handlowe

 

 • Sprawdzanie dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym

 • Prowadzenie ewidencji majątku trwałego oraz wyposażenia

 • Przygotowanie zgłoszeń do ubezpieczenia ZUS podatników oraz osób zatrudnionych, podlegających tym obowiązkom

 • Sporządzanie list płac, rachunków do umów zleceń i o dzieło oraz obowiązujących deklaracji podatkowych oraz ubezpieczeniowych

 • Przygotowanie deklaracji podatkowych PIT, CIT, VAT

 • Udzielanie konsultacji podatkowych i rachunkowych

 • Współuczestniczenie i udzielanie wyjaśnień przed organami kontroli skarbowej

 • Możliwość przekazywania dokumentów księgowych drogą elektroniczną.

 • Odbiór terminowo przygotowanych dokumentów księgowych z każdego miejsca GRATIS.

 • Trzy miesiące obsługi księgowej rabat w wysokości 50%